Bộ Quốc phòng bàn giao một phần diện tích khu vực phía Bắc Thành cổ

Ngày 20/6/2012, tại khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội đã diễn ra Lễ ký biên bản bàn giao một phần diện tích khu vực phía Bắc Thành cổ (Bắc Hậu Lâu) cho Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội quản lý.

Tham dự Lễ ký kết có lãnh đạo Cục Hậu cần (Bộ tổng tham mưu – Bộ quốc phòng) và Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội, đại diện các cơ quan chứng kiến: Văn phòng Bộ tổng tham mưu, Ban quản lý dự án 678, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh.

thanhco

Khu Thành cổ Hà Nội

Thực hiện báo kết luận tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo thành phố Hà Nội  theo Thông báo số 126/BQP-UBND ngày 29/5/2012 của về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và một số công trình, dự án gắn với phát triển kinh tế – xã hội của thủ đô, trong đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị quân đội đóng quân tại phía bắc khu di tích Thành cổ đã hoàn thành công tác di chuyển đến vị trí tạm đóng quân mới bàn giao toàn bộ diện tích nhà, đất cho UBND thành phố Hà Nội.

Tổng diện tích đất bàn giao đợt này là 10.668 m2, bao gồm 5 khu vực phía Bắc di tích Hậu Lâu (Khu số 1, 1B, 3 đường Hoàng Diệu; Khu số 3B đường Hoàng Diệu; Khu số 5 đường Hoàng Diệu; Khu số 2 đường Hoàng Diệu; Khu số 4 đường Nguyễn Tri Phương).

Đây là một phần trong việc thực hiện lộ trình bàn giao toàn bộ khu di tích Thành cổ Hà Nội cho thành phố Hà Nội quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc bàn giao một phần diện tích khu vực phía Bắc Thành cổ ( Bắc Hậu Lâu) cho Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội quản lý đã thể hiện nỗ lực của các cơ quan Bộ quốc phòng và UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan quyết tâm thực hiện cam kết của Chính phủ đối với Ủy ban di sản thế giới về nhất thể hóa quản lý di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận bàn giao khu vực này, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tiếp tục triển khai công tác khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch bảo tồn tổng thể khu di tích.

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button