Máng thoát nước bằng đá trong Hoàng thành

Hệ thống thành cổ Hoàng thành Thăng Long khi xưa không chỉ đơn thuần là hệ thống thành luỹ bảo vệ hoàng cung. Trên bề mặt thành cổ còn là một hệ thống công trình lầu gác nguy nga, tráng lệ. Nối giữa những công trình này là đường đi trên bề mặt thành. Bề mặt thành cũng được xây dựng thành nơi tấn công và phòng thủ hiệu quả thông qua hệ thống ụ nấp và lỗ châu mai. Những công trình như vậy đòi hỏi phải có hệ thống thoát nước mưa rất tốt. Rãnh và máng thoát nước mưa bằng đá bởi vậy được thiết kế ở hầu khắp bề mặt thành cổ.

Trên những phần thành cổ của Hoàng thành Thăng Long xưa còn sót lại, hệ thống rãnh và máng thoát nước mưa bằng đá vẫn còn được lưu giữ. Những máng thoát nước mưa được chạm trang trí bằng hình ảnh nhẹ nhàng, thanh thoát thấp thoáng như những nét chấm phá làm nổi bật vẻ đẹp cổ xưa của Hoàng thành…

Chiến Thắng

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button