Câu lạc bộ các khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, một “sân chơi” chung của các khu di sản thế giới ở Việt Nam

Ngày 4/12/2013, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Câu lạc bộ các khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam đã chính thức được ra mắt.

Câu lạc bộ được ra đời từ ý tưởng chung của các khu di sản với mục tiêu bảo vệ, bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, phát triển du lịch một cách bền vững tiến đến sự hòa hợp hội nhập và phát triển trong công tác bảo tồn di sản thế giới ở Việt Nam.

clb2

Câu lạc bộ các khu di sản thế giới ở Việt Nam trực thuộc Hội di sản Văn hóa Việt Nam và hoạt động theo điều lệ Câu lạc bộ do Hội di sản văn hóa Việt Nam thông qua. Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp các thành viên của các khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị các khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam trên tinh thần tự nguyện tham gia. Tôn chỉ mục đích hoạt động của Câu lạc bộ hướng tới tăng cường và thắt chặt hơn nữa mỗi quan hệ đoàn kết giữa các khu di sản thế giới, nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn di sản, thông qua các hoạt đông trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau về chuyên môn, nghề nghiệp và sinh hoạt giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Từ đó góp phần tăng cường  mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các cơ quan quản lý di sản thế giới tại Việt Nam, các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới của địa phương và quốc gia.

clb1

Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, đồng thuận và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, Luật di sản văn hóa và các Công ước quốc tế về bảo vệ di sản. Chủ tịch câu lạc bộ được bầu luân phiên theo nhiệm kỳ 1 năm. Đại hội câu lạc bộ được tổ chức dưới hình thức Hội nghị gặp gỡ câu lạc bộ kết hợp hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Tại Lễ ra mắt, các thành viên câu lạc bộ đã cùng ký kết cam kết tự nguyện tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của câu lạc bộ các khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, cam kết thực hiện các quy định của điều lệ câu lạc bộ đã được thông qua. Ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, chủ tịch đầu tiên của Câu lạc bộ cũng đã đề xuất phương hướng hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian tiếp theo. Trong đó dự kiến tổ chức mỗi năm từ 1- 2 cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, đồng thời tập trung công tác tuyên truyền quảng bá giá trị của các khu di sản.

Kim Yến
Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button