Hội thảo khoa học “Bảo tàng – Cộng đồng: Quan niệm và cách tiếp cận”

Sáng ngày 23/10/2015, tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tàng – Cộng đồng: Quan niệm và cách tiếp cận” nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Bảo tàng (24/10/1995-24/10/2015).

hoithao111

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)

Với hơn 50 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia bảo tàng, cán bộ quản lý và giảng dạy bảo tàng học, văn hóa học…, Hội thảo là dịp để giới chuyên môn bảo tàng và nghiên cứu cùng thảo luận, đánh giá, chia sẻ các kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động bảo tàng trong thời gian qua.

Các tham luận tập trung vào 4 chủ đề: Chủ đề 1: Nghiên cứu – sưu tầm, xây dựng bộ sưu tập hiện vật, đề cập tới công tác nghiên cứu trong hoạt động bảo tàng; nghiên cứu – sưu tầm xây dựng các bộ sưu tập hiện vật; trong đó nhấn mạnh nghiên cứu – sưu tầm hiện vật đời sống đương đại; quản lý các bộ sưu tập cả trên bình diện lý thuyết và thực tiễn của từng bảo tàng…; Chủ đề 2: Xây dựng và tổ chức thực hiện trưng bày ở bảo tàng. Các tham luận ở chủ đề này đề cập đến các vấn đề cụ thể như: Đổi mới xây dựng nội dung cho trưng bày; trưng bày chuyên đề; công tác trưng bày tại các bảo tàng ngành, bảo tàng địa phương hiện nay; trưng bày dựa vào cộng đồng; trưng bày có sự tham gia của cộng đồng; thiết kế đồ họa; xây dựng bản tóm tắt ý tưởng trưng bày….; Chủ đề 3: Hoạt động giáo dục và trình diễn văn hóa phi vật thể tại bảo tàng, tập trung vào các nội dung: các hoạt động trình diễn văn hóa phi vật thể tại các bảo tàng; trình diễn theo trưng bày chuyên đề, trình diễn thường niên; hoạt động giáo dục trải nghiệm; hoạt động truyền thông…; Chủ đề 4: Cộng đồng trong hoạt động Bảo tàng. Các tham luận ở chủ đề này tập trung theo các nội dung: Xác định, nhận diện cộng đồng; Vị trí và vai trò của các cộng đồng trong hoạt động bảo tàng; Cần phải làm gì và làm như thế nào để liên kết giữa bảo tàng và cộng đồng trong hoạt động bảo tàng nói riêng và trong hoạt động bảo tồn văn hóa nói chung… Thông qua hội thảo, các nhà nghiên cứu, quản lý di sản văn hóa và chuyên gia bảo tàng cùng nhìn nhận những hạn chế, bất cập cũng như những thách thức, mà giới bảo tàng đang gặp phải. Từ đó, tìm kiếm cách thức đổi mới mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn hoạt động bảo của các bảo tàng ở Việt Nam hiện nay.

TH – Cinet

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button