Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Sáng 1/11, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 495 đại biểu đại diện cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 ttxvn_TBTNguyenPhuTrongchidaoDaihoi

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tới dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trong cả nước​.

Đại hội còn có sự tham dự của các cán bộ lão thành cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đại biểu công dân ưu tú của Thủ đô.

Đại hội đã nhận hoa chúc mừng của Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nêu rõ Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, được toàn Đảng và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi.

Đại hội đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển Thủ đô sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV và sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, khẳng định bước trưởng thành và phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế.

ttxvn_daihoiDangboHN

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhấn mạnh chủ đề của Đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại,” Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang nghị yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng các văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội và các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XV.

Báo cáo nhấn mạnh, trong 5 năm qua (2010-2015), Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XV, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015, tạo bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực hoạt động, tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ để Đảng bộ thành phố tiếp tục phát triển trong 5 năm tới.

Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Thủ đô, vận dụng sáng tạo và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá, xác định chủ đề công tác từng năm để tập trung chỉ đạo, thực hiện, tạo được chuyển biến mới và toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước.

Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt khoảng 27,6 tỷ USD, bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010.

Các ngành kinh tế được phục hồi và tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 54%, công nghiệp-xây dựng chiếm 41,5%, nông nghiệp là 4,5%.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán, 5 năm tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 714,5 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 7,1%/năm.

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2015 có 179 xã trên tổng số 386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 1/5 tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn quốc.

Nhiều công trình, dự án kinh tế, xã hội quy mô lớn, hiện đại đã được hoàn thành. Công tác quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương đô thị được tăng cường; nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, hiện đại.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Hà Nội là một trong những Đảng bộ đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được những chuyển biến tích cực trong việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác cán bộ, bao gồm cả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ bên cạnh những thành quả và tiến bộ, Hà Nội còn những hạn chế, tồn tại. Đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu còn chậm.

Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường một số mặt còn yếu. Phát triển văn hóa-xã hội chưa thực sự xứng tầm với vai trò, tiềm năng, vị thế của Thủ đô.

ttxvn_LanhdaoDangvoicacdaibieuHN

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa đạt kết quả mong muốn. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị có mặt chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và đòi hỏi thực tiễn…

Tổng Bí thư tán thành phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong các văn kiện Đại hội, nhất trí với mục tiêu tổng quát, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 16 chỉ tiêu của Đảng bộ Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh 7 nội dung Đảng bộ Hà Nội cần tập trung làm tốt trong nhiệm kỳ tới.

Trước hết, Đảng bộ Hà Nội cần phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, vai trò, vị thế của Thủ đô, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, chủ động phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu và kinh nghiệm từ tổng kết thực tiễn, nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực công tác trọng tâm; xây dựng, phát triển Hà Nội xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô, là động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Hà Nội cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược, đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế.

Trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, Hà Nội cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin-truyền thông; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là nhà ở đô thị, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư…

Tổng Bí thư lưu ý, Hà Nội cần tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não, các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại quốc gia, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn thành phố; xây dựng thế trận lòng dân, kiên quyết đấu tranh làm thất bại các hoạt động chống phá của các thế lực xấu, thù địch, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động có các phương án phòng ngừa và kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ mặt, là niềm tự hào của quốc gia. Người Hà Nội phải thực sự tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, trong sáng, tôn trọng pháp luật. Bên cạnh việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cả vật thể và phi vật thể, sáng tạo các giá trị văn hóa mới, Hà Nội phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Hà Nội phải đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc 3 nhóm nội dung và 4 nhóm giải pháp, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, kỷ cương, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân; bám sát thực tiễn cơ sở, nói đi đôi với làm.

Tổng Bí thư chỉ rõ xây dựng và phát triển Thủ đô là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội; đồng thời cũng là trách nhiệm của Trung ương và cả nước. Thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; đồng thời các ban, bộ, ngành Trung ương cũng cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, quan tâm phối hợp chặt chẽ với Thành phố, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các nguồn lực đầu tư, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô. Cán bộ, công chức, viên chức, những người lao động, học sinh, sinh viên… các cơ quan Trung ương sống và làm việc trên địa bàn Thủ đô cũng phải gương mẫu chấp hành nghiêm túc luật pháp, các quy định của Thành phố, tham gia vận động quần chúng, hưởng ứng các phong trào thi đua, đóng góp thiết thực cho Thành phố.

Hà Nội đã từng được ngợi ca, vinh danh với những tình cảm tốt đẹp: Hà Nội linh thiêng và hào hoa; Hà Nội văn hiến và anh hùng; Hà Nội niềm tin và hy vọng; Hà Nội là bộ mặt của quốc gia, là trái tim của cả nước; Hà Nội là Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; Thành phố vì hòa bình… Sinh thời, Bác Hồ cũng thường căn dặn: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác.”

Tổng Bí thư mong rằng, với lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội sẽ tranh thủ được thời cơ, vượt qua thử thách, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, diễn ra đến hết ngày 3/11/2015./.

vietnamplus

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button