Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị các khu di sản thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19″

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, tại Đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị các Khu Di sản Thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh hậu COVID19 và Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam theo Công ước Di sản Thế giới”, Hội thảo do Cục Di sản văn hóa- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An tổ chức.

TS.KTS Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội thảo

Kể từ khi tham gia Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới vào năm 1987, đến nay, Việt Nam đã có 08 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, các di sản thế giới này đang được các địa phương quản lý, bảo vệ bền vững theo đúng tinh thần Công ước Di sản Thế giới, cũng như các quy định của nhà nước về bảo vệ di sản văn hóa. Tuy nhiên, hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới vẫn chưa thực sự tương xứng và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, di sản hiện vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, trong đó có ảnh hưởng của đại dịch COVID-19…

 Hội thảo khoa học lần này hướng tới mục tiêu đề xuất các giải pháp, cũng như xu thế mới trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh hậu COVID-19, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Hội thảo cũng là cơ hội  để các cơ quan, đơn vị, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn cùng nhau trao đổi, đề xuất  những giải pháp hữu hiệu, khả thi nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới ở Việt Nam trong bối cảnh hậu COVID19.

Tham dự Hội thảo có các đại diện Uỷ Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc Hội, Lãnh đạo Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Cục Di sản văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đại diện các Khu Di sản thế giới của Việt Nam cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý…

Tại Hội thảo đồng chí Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cũng đã có những chia sẻ cụ thể về những khó khăn thách thức của Di sản Hoàng Thành Thăng Long trong đại dịch Covid 19, kinh nghiệm thực tiễn trong ứng phó với đại dịch cũng như những định hướng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội trong bối cảnh hậu COVID-19, đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới phương thức hoạt động phục vụ khách tham quan, tăng cường công tác chuyển đổi số trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản,  không ngừng nâng cao chất lượng điểm đến gắn liền với xúc tiến và quảng bá du lịch.

Ông Nguyễn Thanh Quang – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sảnThăng Long –Hà Nội Tham luận tại Hội thảo

Hội thảo cũng đã nhận được nhiều chia sẻ cũng như kinh nghiệm thực tiễn quí báu đến từ đại diện các khu di sản thế giới trong cả nước, những đóng góp thiết thực của các cán bộ quản lý, các nhà khoa học, thông qua các tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ.

Hội thảo là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, đánh dấu 35 năm Việt Nam chính thức phê chuẩn Công ước, cũng là tiền đề để Việt Nam ứng cử Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long –Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button