Thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Quản lý – Bảo vệ thuộc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội 2022

Thi tuyển đối với chức danh Trưởng phòng Quản lý – Bảo vệ

  • Kế hoạch Thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Quản lý – Bảo vệ thuộc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội 2022. Chi tiết xem tại đây.
  • Thông báo Thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Quản lý – Bảo vệ thuộc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội 2022. Chi tiết xem tại đây.

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button