Thông báo: Hoàng thành Thăng Long tạm dừng các chương trình

Nhằm tưởng niệm các cá nhân và hộ gia đình trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng vừa qua, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội sẽ tạm hoãn các chương trình Giáo dục di sản, Tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long, hoạt động Trung thu từ nay đến hết ngày 18/9/2023.

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button