Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam

Ngày 25/01/2024, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2024 tại di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Chủ trì Hội nghị, ông Hà Kim Ngọc Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại Gia; ông Hoàng Đạo Cương Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch; ông Đặng Xuân Thanh Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; ông Trần Hồng Thái Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với sự tham gia của các thành viên Ủy ban, đại diện từ các bộ, ngành, tổ chức và các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và truyền thông.

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã tổng kết thành công của năm 2023 và đánh giá tầm quan trọng của các hoạt động đã được thực hiện. Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của UNESCO trong việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam. Phát biểu tại Hội nghị ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được và nhấn mạnh mô hình hợp tác hiệu quả giữa Văn phòng đại diện của UNESCO tại Việt Nam với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn của UNESCO tại Việt Nam. Sự hợp tác và vai trò của Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc xây dựng và tích cực triển khai thực hiện tất cả 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc cũng như tích cực tham gia vào các sáng kiến toàn cầu đóng góp vào các nỗ lực quốc tế nhằm gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quyền con người… Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những cam kết và hành động của Việt Nam trong năm 2023.

Trong năm 2024, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo tồn và phát triển di sản văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam. Mục tiêu chính là tăng cường nhận thức và tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển di sản. Ủy ban sẽ tổ chức các chương trình giáo dục, tuyên truyền và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của di sản và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. Ngoài ra, Ủy ban cũng sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức và đối tác trong và ngoài nước để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ các quốc gia khác về quản lý và bảo tồn di sản. Ủy ban cũng sẽ thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong việc bảo tồn và phát triển di sản.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam; Thứ trưởng Hà Kim Ngọc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thành viên Ủy ban và các đối tác đã đóng góp vào thành công của năm 2023. Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam cần phát huy tốt vai trò điều phối, tư vấn, hỗ trợ và giám sát trong các hoạt động của Ủy ban và các địa phương trong khuôn khổ hợp tác với UNESCO để triển khai tốt bản ghi nhớ Hợp tác ghi nhớ giữa Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2021-2025 và chuẩn bị cho việc tiếp tục ký kết hợp tác cho giai đoạn tiếp theo 2026-2030. Ông cũng kêu gọi sự đoàn kết và hợp tác tiếp tục trong năm 2024 để bảo tồn và phát triển di sản văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

(Một số hình ảnh tại Hội nghị ngày 25/01/2024)

Ban biên tập

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button