Xây dựng bảo tàng về di tích Hoàng thành Thăng Long

Các đại biểu dự hội thảo tìm một giải pháp bảo tồn cho di tích Hoàng Thành Thăng Long( tổ chức ngày 28-9 ở Hà Nội) đã thống nhất chọn phương án 2: lựa chọn giữ một vài hố khai quật xuất lộ các di tích tiêu biểu, quý giá nhất, đặc sắc nhất về Hoàng thành Thăng Long và xây dựng một bảo tàng để trưng bày những tài liệu, hiện vật, mô hình hiện trạng di tích khai quật ở khu vực này.

Các đại biểu cho rằng giải pháp trước mắt cần sớm thực hiện là làm mái che để bảo quản tại chỗ các hố khai quật và hệ thống thoát nước, chống nước ngầm trong khu di tích.

gachhoachanh

Hiện vật khảo cổ: gạch hoa chanh

Theo Bộ Văn hoá-Thông tin, phương án trên sẽ được trình Chính phủ, Bộ Chính trị xem xét quyết định.

Tại hội thảo, Bộ Văn hóa-Thông tin đã đưa ra ba phương án để các đại biểu trao đổi và chọn lựa. Trong đó phương án 1 là bảo tồn toàn bộ di tích khai quật được như một bảo tàng ngoài trời minh chứng sinh động cho lịch sử Thăng Long-Hà Nội. Phương án 3 là tạm lấp cát toàn bộ, khi nào hội đủ điều kiện sẽ khai quật lại để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Các nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực sử học, khảo cổ học, bảo tàng học, văn hóa, kiến trúc, xây dựng đã nêu nhiều ý kiến về việc quy hoạch di tích trong khu vực Cấm thành Thăng Long và Hoàng thành Thăng Long, về việc thành lập bộ máy quản lý di tích, việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di tích là Di sản Văn hóa Thế giới.

Theo TTXVN

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button