Hoàng Thành Thăng Long: Trường thiên lịch sử của dân tộc Việt Nam

Cuộc khai quật khảo cổ học tại trung tâm chính trị Ba Đình (Hà Nội) trong các năm 2002-2005, do Viện Khảo cổ học Việt Nam chủ trì đã làm xuất lộ những dấu vết của Hoàng Thành Thăng Long trong tiến trình lịch sử trải dài 13 thế kỷ của vùng đất về sau trở thành kinh đô – thủ đô của nước Việt.

Cuộc khai quật này là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất của Việt Nam trong những năm gần đây. Tổng diện tích khai quật là 19.000m2, được xem là cuộc khai quật khảo cổ học lớn nhất Việt Nam và của cả Đông Nam Á.

Hàng triệu hiện vật được tìm thấy trong một diện tích khiêm tốn so với diện tích thực tế của Hoàng Thành Thăng Long. Song điều quan trọng nhất của cuộc khai quật là chính những dấu vết kiến trúc cùng với những hiện vật của nhiều thời kỳ tiếp nối trong lịch sử Việt Nam. Niên đại của di chỉ này trải dài từ thời kỳ Bắc thuộc dưới ách đô hộ của nhà Tùy và nhà Đường (thế kỷ VII đến thế kỷ IX), xuyên suốt các triều đại: Lý, Trần, Mạc, Lê và Nguyễn (1010-1945). Cuộc khai quật khảo cổ học này vô cùng quan trọng vì đây là lần đầu tiên những di tích từ các triều đại kế tiếp nhau được tìm thấy, lớp này chồng lên lớp kia, trong cùng một chỗ. Di tích này được nhìn nhận như là “phòng thí nghiệm khảo cổ” có giá trị cho việc nghiên cứu lịch sử và là tư liệu về sự phát triển nội sinh của chỉnh thể nhà nước Việt Nam.

Dựa trên kết quả khai quật, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ VH-TT và DL phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội xây dựng Hồ sơ di tích Hoàng Thành Thăng Long để đệ trình UNESCO xem xét, công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Tiếp đến, ngày 12-8-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1272/QĐ-TTg, xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt (đợt 1) đối với 10 di tích, danh lam thắng cảnh trên cả nước. Trong đó có Di tích lịch sử và khảo cổ khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

Hôm nay (10-10-2009), Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội, một cuộc tổng dượt hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội sẽ diễn ra vào năm 2010. Hưởng ứng các sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc, Báo Bình Dương giới thiệu phóng sự ảnh về kết quả khai quật Hoàng Thành Thăng Long trong các năm 2002-2005.

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button