Khai quật khảo cổ 4 hố tại Hoàng thành Thăng Long

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật 04 hố tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Thành cổ Hà Nội.

dautichmoi1

Đợt khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long đợt này có tổng diện tích 976m2

Thời gian khai quật diễn ra từ ngày 01/02/2013 đến ngày 30/12/2013, phụ trách khai quật lần này là ông ông Hà Văn Cẩn, Viện Khảo cổ học.

Tổng diện tích khai quật của cả 4 hố là  976m2. Trong đó hố 1 có diện tích 133 m2; hố 2 diện tích 20 m2; hố thứ 3 diện tích 330 m2 và hố thứ 4 diện tích là 493 m2.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội sẽ có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Đồng thời, trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần có sự trao đối với Cục Di sản văn hóa và Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên.

Huy Anh

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button