Công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa

Ngày 7/2/2015, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa.

Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa được thành lập theo quyết định số 7228/QĐ- UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.Trụ sở  của Ban quản lý đặt tại Khu vực nhà trưng bày, thôn Chùa, xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

coloa1

Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành, có chức năng quản lý, tổ chức các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa. Nhiệm vụ của Ban quản lý được quy định cụ thể như sau:

 1. Căn cứ kế hoạch phát triển của Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa xây dựng kế hoạch phát triển của đơn vị gắn với các nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi Khu di tích Cổ Loa;
 2. Tổ chức lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ giữ gìn các di sản, di vật, cổ vật trong  Khu di tích Cổ Loa theo đúng quy định của pháp luật;
 3. Biên tập nội dung và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để mọi người tham gia bảo vệ di tích và quảng bá, giới thiệu phát khu giá trị của Khu di tích Cổ Loa trên các phương tiện thông tin đại chúng;
 4. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lễ hội nhằm phát huy giá trị khu di tích; giữ gìn cảnh quan môi trường và bảo vệ trật tự, an toàn cho các hoạt động tại khu di tích;
 5. Phối hợp với phòng nghiệp vụ của Trung tâm tổ chức các hoạt động trưng bày giới thiệu di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Khu di tích Cổ Loa để phục vụ khách tham quan và triển khai thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm giao;
 6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, dịch vụ, vui chơi, giải trí tại khu di tích theo đúng quy định của pháp luật và của Thành phố;
 7. Tổ chức đón tiếp, thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan trong nước và quốc tế;
 8. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí của Nhà nước và các nguồn kinh phí khác một cách hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;
 9. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, cơ sở vật chất, tài sản trang thiết bị của đơn vị theo đúng chế độ, quy định của pháp luật và của Thành phố;
 10. Tổ chức thu phí và lệ phí của khách tham quan theo đúng chế độ, quy định của pháp luật và của Thành phố;
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc Trung tâm giao.

coloa2

Thành Cổ Loa là di tích quốc gia đặc biệt. Khu di tích có bề dày lịch sử và giá trị văn hóa quan trọng, được các nhà khoa học đánh giá “ là tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ”. Hiện nay khu di tích còn lưu giữ nhiều loại hình di tích vật thể và phi vật thể phong phú độc đáo, gắn với thời kỳ đầu dựng nước của dân tộc. Việc thành lập Ban quản lý Khu di tích là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng tầm quy mô đơn vị quản lý khu di tích, để từng bước nâng cao năng lực quản lý di tích và năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp quản  lý khu di tích.

Kim Yến
Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long –  Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button