Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Sáng nay ngày 10/2/2015, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội  (Hội đồng tư vấn khoa học) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có các giáo sư, các nhà khoa học, đại diện các sở ngành thành phố là thành viên Hội đồng tư vấn khoa hoc.

coloa1

Trong năm 2014, Hội đồng tư vấn khoa học đã luôn đồng hành, sát cánh cùng Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội trong công tác nghiên cứu, bảo tồn phát huy giá trị hai khu di sản quý giá của quốc gia là di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa. Sự tư vấn, hỗ trợ tích cực của Hội đồng đã giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chuyên môn năm 2014.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm được Hội đồng tham gia tích cực và đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn quý giá như: Công tác mở rộng nghiên cứu khai quật khảo cổ học tại khu vực Thành cổ theo khuyến nghị của ICOMOS; công tác bàn giao tiếp nhận bàn giao di tích, di vật; công tác đảm bảo sự toàn vẹn vùng lõi của khu di sản Hoàng thành Thăng Long; công tác nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa; các chương trình nghiên cứu lớn như Đề án nghiên cứu hoàn trả không gian Điện Kính Thiên, nghiên cứu phục dựng lễ hội Đèn Quảng Chiếu…

coloa2

Hội đồng hoạt động theo phương thức năng động, có phiên toàn thể, có phiên họp nhóm chuyên gia theo từng lĩnh vực chuyên ngành, đã kịp thời giải quyết  những vướng mắc, khó khăn trong công tác bảo tồn phát huy giá trị hai khu di sản. Từ đó tạo sự đồng thuận trong dư luận nhân dân và các nhà khoa học, giúp thành phố và trung tâm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng, Giáo sư Phan Huy Lê – Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Phó chủ tịch hội đồng tư vấn khoa học, chủ trì hội nghị đã nhấn mạnh: “ Hội đồng cần tiếp tục tư vấn các nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội trong công tác nghiên cứu, bảo tồn phát huy giá trị hai khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Thành Cổ Loa, trong đó tập trung công tác nhất thể hóa quản lý khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Đây là việc không thể trì hoãn được nữa. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác trưng bày, quảng bá, thu hút khách tham quan để phát huy có hiệu quả giá trị khu di sản”.

Kim Yến
Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button