Thông báo: Hoàng thành Thăng Long tạm thời đóng cửa để phục vụ Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU- 132)

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội trân trọng thông báo, từ ngày 29/3/2015 đến hết ngày 31/3/2015, khu di sản Hoàng thành Thăng Long tạm thời đóng cửa để phục vụ Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU- 132).

Từ ngày 1/4/2015, Khu di sản tiếp tục mở cửa bình thường để phục vụ khách tham quan.

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội

hoangthanh

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button