Đại hội Công đoàn Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017- 2022)

Sáng ngày 23/10/2017, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ III (nhiệm kỳ 2017- 2022). Tham dự đại hội có đ/c Đặng Văn Hải – Phó chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội, đ/c Trần Việt Anh – Bí thư Đảng ủy, giám đốc Trung tâm cùng đông đảo cán bộ viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn thuộc Trung tâm.

image001

Đ/c Đặng Văn Hải – Phó chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội phát biểu tại đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội khóa II ( nhiệm kỳ2013- 2017), phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn (nhiệm kỳ 2017- 2022). Đại hội cũng đã nhất trí bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hộinhiệm kỳ 2017- 2022. Trong đó tập trung chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thểnhư: 100%  cán bộ, viên chức, người lao động được phổ biến và học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, nhiệm vụ công tác Công đoàn; 100% CBVCLĐ thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Trung tâm; 70% CBVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học; Không có CBVCLĐ vi phạm 3 mục tiêu về công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình và không có CBVCLĐ vi phạm các tệ nạn xã hội.; Hàng năm có từ 80% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và tập thể lao động tiên tiến;  80% CBVCLĐ đạt các danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ”, “ Lao động tiên tiến ”; 90%  nữ CBVCLĐ đạt danh hiệu “ giỏi việc nước đảm việc nhà’; 100% CBVCLĐ có đủ điều kiện  được kết nạp vào tổ chức công đoàn; Hàng năm Công đoàn Trung tâm đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; trên 80% Tổ công đoàn đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; giới thiệu được từ 7 – 10 đoàn viên ưu tú để Đảng bộ xem xét kết nạp vào Đảng.

image002

Ban chấp hành khóa mới ra mắt

Trong nhiện kỳ tới, Ban chấp hành công đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Đặc biệt là đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính của cán bộ, viên chức người lao động trong trung tâm.

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button