Thông báo: Tuyển dụng viên chức

Thực hiện Quyết định số 6782/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm như sau:

Số lượng, ngạch cần tuyển dụng:

1. Khối các phòng thuộc Trung tâm:

 • Chuyên viên (01.003): 06
 • Di sản viên (V.10.05.17): 04
 • Nghiên cứu viên (13.092): 01
 • Thủ quỹ (06.035): 01

2. Khối các đơn vị trực thuộc:

Ban quản lý dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa – Thành Cổ Hà Nội

  • Kiến trúc sư (V.04.01.03): 03
  • Chuyên viên (01.003): 01

Ban quản lý khu di tích Cổ Loa

  • Chuyên viên (01.003): 03
  • Di sản viên (V.10.05.17): 04
  • Kế toán viên (06.031): 01

Thí sinh có nhu cầu tham gia dự tuyển, xem thông tin chi tiết tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội (Số 9 Hoàng Diệu Ba Đình Hà Nội)

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button