Triển lãm ảnh chủ đề “Độc lập”

Khát vọng độc lập dân tộc và sự lan tỏa từ Việt Nam với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới, là một trong những giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, được khẳng định bởi những sự kiện quan trọng gắn với mảnh đất Thăng Long – Hà Nội và Khu trung tâm chính trị Ba Đình sau này. Những sự kiện nối tiếp nhau làm nên lịch sử của Thăng Long – Hà Nội sẽ được kể trong câu chuyện về Độc lập, ở triển lãm ảnh cùng tên, mở cửa ngày 31/8/2020 tại Hoàng thành Thăng Long.

Độc lập, tự do là quyền và khát vọng muôn đời của dân tộc Việt Nam. Khát vọng thiêng liêng đó được bắt nguồn từ truyền thống yêu nước; được giữ gìn, hun đúc đồng hành cùng lịch sử dân tộc và bùng cháy mỗi khi chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị xâm phạm bởi các thế lực ngoại bang.

Trong suốt 10 thế kỷ, từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, Việt Nam phải đương đầu với bao mối họa xâm lăng, nhưng cũng từng đó thời gian nền Độc lập dân tộc được giữ vững và bảo vệ. Khát vọng Độc lập dân tộc được thể hiện trong Chiếu dời đô năm 1010 của vua Lý Công Uẩn khi quyết định dời đô từ thành Hoa Lư về thành Đại La, đổi tên thành Thăng Long, mong muốn xây dựng một đất nước phồn thịnh muôn đời. Khát vọng đó được các triều đại hun đúc, bồi đắp, làm nên những chiến công hiển hách. Từ Bài thơ thần Nam quốc sơn hà vang lên tại phòng tuyến sông

Như Nguyệt vào năm 1077, khẳng định chủ quyền của nước Đại Việt, đề cao tinh thần tự tôn của một dân tộc độc lập; Đến Bình Ngô đại cáo năm 1428 – Áng thiên cổ hùng văn của Nguyễn Trãi, được xem là bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước Việt Nam, khẳng định tư thế độc lập, tự chủ của nước Đại Việt kết thúc thắng lợi 20 năm kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

Đặc biệt, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 2/9/1945 – Ngày độc lập là thời khắc thiêng liêng trên Quảng trường Ba Đình với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt  Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Một lần nữa, Khát vọng độc lập được lan tỏa, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên toàn thế giới.

Những sự kiện lịch sử trọng đại đều để lại dấu ấn trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long, là những mốc son không bao giờ phai mờ trong dòng  chảy lịch sử chung của dân tộc, đánh dấu quá trình hình thành và phát triển của một quốc gia độc lập trong suốt hơn một ngàn năm, bao gồm cả thời kỳ thuộc địa và hai cuộc chiến tranh giành Độc lập và thống nhất đất nước sau này.

Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945-2/0/2020), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội giới thiệu Triển lãm ảnh với chủ đề “Độc lập” tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Triển lãm giới thiệu 100 tài liệu, hình ảnh, gồm 03 nội dung: 1- Khát vọng Độc lập dân tộc, 2- Ngày độc lập, 3- Sự lan tỏa của khát vọng độc lập. Triển lãm có phiên bản trực tuyến tại website:trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn

Triển lãm được mở cửa từ ngày 31/8/2020 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, số 19 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button