Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội

Sáng nay, 28/5/2020, Đại hội Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đã diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Tham dự Đại hội có đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban xây dựng Đảng, các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Đặc biệt Đại hội nhiệm kỳ này có 49 đồng chí đảng viên của 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm đã về dự đầy đủ.

    

Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo do Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm trình Đại hội, đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội lần thứ XIII, báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động cụ thể của nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 7 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, bầu 01 đồng chí đại biểu ưu tú, đại diện Đảng bộ Trung tâm đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ 5 năm tới là một chặng đường quan trọng của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng  Long – Hà Nội, với bước tiếp nối vững chắc để tiến đến giai đoạn phát triển bền vững tiếp theo. Thành công của Đại hội là động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên Trung tâm nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025. Đảng bộ đã đặt ra 4 nhóm chỉ tiêu và ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu: hằng năm có 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện lộ trình tự chủ, tăng nguồn thu và lượng khách từ 10 -15% mỗi năm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án nghiên cứu trọng điểm của Trung tâm; chú trọng công tác phát huy giá trị và phát triển du lịch ở hai khu di tích. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành; quản lý, bảo tồn di sản; đặc biệt là trong công tác quảng bá, diễn giải di sản, đưa di sản tiếp cận rộng rãi công chúng và thế hệ trẻ

Toàn thể cán bộ, đảng viên Trung tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được để phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trung tâm Bảo tồn Di sảnThăng Long – Nội

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button