Khởi động Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của CBCCVCNLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” năm 2020

Ngày 1/8, cuộc thi trực tuyếnTuyên truyền Quytắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động trong các quan thuộc TP Nộinăm2020 chính thức được khởi động.

Với mục đích xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viênchức, người lao động trong các quan thuộc hànhthành phố NộiKỷ cươngTrách nhiệmTận tình Thân thiện”, Cuộc thi nhằm định hướng cho đội ngũcán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuẩnmực trong giải quyết công việc với tổ chức côngdân, trong gia đình hội.

Đây đồng thời cũng hội để phát hiện những ý tưởng hay, giải pháp sáng tạo áp dụng trong thực tiễngắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua cuộc thi, tiếp tục tuyên truyền những nội dung về Quytắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người laođộng; góp phần gìn giữ phát triển truyền thống vănhóa tốt đẹp của Thủ đô đất nước, xây dựng người Nội thanh lịch, văn minh.

Tham dự cuộc thi các cán bộ, đảng viên của 68 đơnvị trực thuộc Đảng ủy khối các quan thành phố Nội.
Nội dung thi gồm 2 phần trắc nghiệm tự luận. Phầnthi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi thuộc Quy tắc ứng xửcủa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trongcác quan thành phố Nội (ban hành tại Quyếtđịnh số 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của UBND thành phố Nội).

Phần tự luận gồm 02 câu hỏi với nội dung tập trung đềxuất ý tưởng, các giải pháp mang tính đột phá trongthực hiện Bộ quy tắc ứng xử gắn với chức trách, nhiệmvụ được giao; đề xuất các tiêu chí để xây dựng hìnhảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Khối các quan Thành phốKỷcươngTrách nhiệmTận tìnhThân thiện”.

Vòng loại bắt đầu khởi động từ ngày 1/8 kết thúctrước 17h00 ngày 31/8/2020. Các thí sinh tham dựcuộc thi tại trang web: http://tuyentruyenquytacungxu.hanoi.gov.vn/

(Theo sovhtt.hanoi. gov.vn)

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button