Tổng kết hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học năm 2021

Sáng nay, ngày 20/1/2022, tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn Khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội. Đồng chí Chử Xuân Dũng – Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng và GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, PGS.TS Trần Đức Cường – Phó chủ tịch Hội đồng cùng chủ trì hội nghị. Tham dự có đông đủ các nhà khoa học thành viên Hội đồng và đại diện các sở ngành Thành phố Hà Nội.

Trong năm 2021 trong tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid -19 kéo dài, Hội đồng khoa học đã tư vấn, tham mưu cho Thành phố và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội trong công tác triển khai các dự án trọng tâm, trọng điểm và quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị hai khu di tích để thích ứng với tình hình mới.

Hội đồng làm việc linh hoạt, theo nhóm chuyên gia để tư vấn chuyên sâu các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, khảo cổ và bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Nổi bật trong năm 2021, Hội đồng đã tư vấn về thực hiện các khuyến nghị của UNESCO tại di sản Hoàng thành Thăng Long. Chú trọng công tác mở rộng nghiên cứu khai quật khảo cổ để tiếp tục làm sáng rõ những giá trị khảo cổ trong lòng đất của khu di sản, từng bước tìm hiểu tư liệu khảo cổ để nghiên cứu diễn giải phục vụ công tác phục dựng điện Kính Thiên; Tư vấn, cho ý kiến để thúc đẩy công tác tiếp nhận bàn giao di tích, di vật. Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận khối lượng hiện vật từ Viện Khảo cổ học và Viện Nghiên cứu Kinh Thành, gồm: 9.126 két di vật và 5.503 di vật mẫu. Khối lượng hiện vật còn lại dự kiến bàn giao vào năm 2023, rút ngắn hai năm so với kế hoạch, lộ trình đã ký kết giữa Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội.

 Thường trực Hội đồng khoa học đã góp ý xây dựng đề cương Khu trưng bày Hoàng cung Thăng Long tại tòa nhà Vaxuco về tên gọi của khu trưng bày, nội dung cấu trúc trưng bày, nguồn hiện vật dự kiến trưng bày. Đây là căn cứ để  Trung tâm hoàn thiện nội dung hồ sơ, trình UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu trưng bày Hoàng cung Thăng Long tại tòa nhà Vaxuco. Các chuyên gia đã tham gia góp ý cho quá trình tổng hợp, kết nối các kết quả nghiên cứu, khai quật khảo cổ học, từng bước diễn giải các dấu tích kiến trúc không gian điện Kính Thiên bằng phương pháp 3D, đồng thời mở rộng nghiên cứu diễn giải về kinh đô Thăng Long – Hà Nội.

Đặc biệt, Hội đồng tích cực tư vấn các hoạt động trưng bày, triển lãm, công tác tuyên truyền quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo các những sản phẩm tương tác đa chiều… nhằm đưa những giá trị của di sản, giá trị của Bảo vật Quốc gia đến gần hơn với công chúng

Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trong năm 2022, ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, ủy viên thường trực Hội đồng cho biết: Trong năm 2022, Hội đồng tiếp tục tư vấn giúp Thành phố và Trung tâm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, làm tiền tiền đề thúc đẩy các dự án tại Hoàng thành Thăng Long, như dự án phục dựng Điện Kính Thiên,  Dự án xây dựng Khu trưng bày Hoàng cung Thăng Long, Dự án xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại Khu di tích Cổ Loa; Xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá về kết quả nghiên cứu, phục dựng mô hình 2D, 3D về Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên để tổ chức giới thiệu trên quy mô cả nước tạo sự đồng thuận cao trong nước và quốc tế; Tư vấn công tác nghiên cứu ứng dụng, tái hiện, thể nghiệm, phát huy các kết quả nghiên cứu văn hóa phi vật thể nhằm đưa khu di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa đến gần với công chúng; Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức các cuộc trưng bày, triển lãm chuyên đề, bảo đảm nội dung phong phú, sáng tạo, thu hút du khách du lịch trong tình hình mới.

 Phát biểu tại Hội nghị, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Hội đồng tư vấn khoa học là mô hình hoạt động rất hiệu quả trong những năm qua, trực tiếp tư vấn, đóng góp giúp Thành phố Hà Nội và Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo, phát huy hai trị hai khu di tích. Trong thời gian tới,Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các chuyên gia, các nhà khoa học trong công cuộc bảo tồn di sản. Giao Trung tâm tranh thủ sự hỗ trợ của Hội đồng, triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Công tác khai quật khảo cổ và Tổng kết, đánh giá 20 năm nghiên cứu khai quật tại Hoàng thành Thăng Long; Nghiên cứu đề xuất phương án phục dựng Điện Kính Thiên; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch quản lý và chương trình hành động 2022 – 2027, tầm nhìn 2035; Đẩy mạnh tổ chức các sự kiện, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, chương trình giáo dục di sản, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh hai khu di tích trên các phương tiện truyền thông để người dân hiểu biết hơn về cội nguồn văn hóa, lịch sử dân tộc.

Kim Yến

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button