Thông báo số 71-72: Về kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại TTBTDSTL-HN năm 2022

Thực hiện Kế hoach số 272/KH-TTHN ngày 16/9/2022 của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội năm 2022.

Chi tiết xem file thông báo:

  • Thông báo 71 V.v thay đổi thời gian tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại TTBTDSTL-HN năm 2022 TẠI ĐÂY.
  • Thông báo 72 V.v triệu tập thí sinh tham gia ôn tập và thi viết  kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại TTBTDSTL-HN năm 2022 TẠi ĐÂY.

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button