Đền Kim Liên – Trấn nam thành Thăng Long

Kim Liên là một trong 4 ngôi đền thiêng trấn giữ 4 phương thành Thăng Long. Kim Liên là trấn Nam, nơi thờ thần Cao Sơn Đại Vương. Đền Kim Liên hiện còn lưu giữ được tấm bia đá cổ được dựng từ năm 1772 khắc thần tích và bài minh ca ngợi Thần được soạn từ năm 1510 và 39 đạo sắc phong của các triều đại. Trong dịp Hà Nội kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Đền Kim Liên được tu sửa lớn và được gắn biển “Công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”.

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button