Bảo tồn Khu di tích Hoàng thành Thăng Long gắn với Khu thành cổ Hà Nội

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng về Phương án bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu.

khai-quat

Khu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long

Thủ tướng Chính phủ nhất trí với chủ trương bảo tồn Khu di tích Hoàng thành Thăng Long theo phương án việc bảo tồn lâu dài Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu phải gắn với Khu thành cổ Hà Nội, các di tích cách mạng, gắn với việc xác định địa điểm xây dựng nhà Quốc hội trong quy hoạch tổng thể Khu trung tâm Chính trị Ba Đình.

Thủ tướng giao cho UBND TP. Hà Nội chủ chì, phối hợp với Bộ Văn hoá Thông tin hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng công nhận Hoàng thành Thăng Long là di tích cấp quốc gia đặc biệt quan trọng và hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hoá thế giới; chủ động làm việc với Bộ Quốc phòng để nhận bàn giao những khu vực còn lại của Khu thành cổ Hà Nội hiện do Bộ Quốc phòng quản lý; lập kế hoạch bảo tồn, tôn tạo một số hạng mục công trình trong khu thành cổ để kịp phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; kịp thời báo cáo Thủ tướng những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bộ Văn hoá Thông tin được Thủ tướng giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo phương án bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu trình Bộ Chính trị trong quý III/2006.

Theo Hà Nội Mới điện tử

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button