Xét tặng danh hiệu NSƯT lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về từng cá nhân đề nghị xét tặng tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất – năm 2015và kết quả sẽ được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 10/12/2014.

nghe-si

Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nhằm tôn vinh những nghệ nhân có đủ phẩm chất đạo đức, tái tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc… Ảnh minh họa

TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của thành phố lần thứ nhất – năm 2015 nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố.

Các nghệ nhân được xét tặng hoạt động ở các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống và tri thức dân gian.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ  đăng tải danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng và kết quả xét chọn của Hội đồng xét tặng cấp thành phố lấy ý kiến nhân dân.

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể TP Hà Nội lần thứ nhất – năm 2015 sẽ đóng góp, hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/12/2014.

Nhật Minh

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button