Mộc bản “Chiếu dời đô”

Sáng 24-9-2010, tại UBND thành phố Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã trao tặng phiên bản khắc tài liệu Mộc bản “Chiếu dời đô”  cho UBND thành phố Hà Nội nhân dịp chuẩn bị Đại lễ 1000 năm. Bản khắc “Chiếu dời đô” của Vua Lý Công Uẩn nằm trong bộ sách Đại Việt sử ký toàn thư (kỷ Lý Thái Tổ-quyển 2-mặt khắc 2) có ký hiệu H31/8. Đây là bản khắc chữ Hán ngược để in, khổ khuôn in 20×29,5cm. Toàn bộ “Chiếu dời đô” gồm 214 chữ (không kể phần chú thích).

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button