Hợp luyện duyệt binh chuẩn bị Đại lễ

Trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, có khoảng 12.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho tất cả các quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia diễu binh qua Quảng trường Ba Đình Hà Nội.

Phi đội 10 chiếc trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và logo của Đại lễ có in dòng chữ “1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” sẽ bay qua Quảng trường Ba Đình, mở màn cho cuộc diễu binh, diễu hành trong ngày 10/10.

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button