Chương trình đào tạo Hướng dẫn viên và Thuyết minh viên di sản

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và vùng Ilede France (Cộng hòa Pháp), từ ngày 26/11 đến ngày 29/11/2012, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với  IMV (Dự án hợp tác phát triển đô thị Hà Nội – Ile de-France) tổ chức khóa đào tạo Hướng dẫn viên và Thuyết minh viên di sản.

thuyetminhvien

Thuyết minh viên

Tham dự khóa đào tạo có 25 học viên, là các hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Làng cổ Đường Lâm và khu di tích Cổ Loa.

Trong chương trình khóa học, các học viên sẽ được bà Catherine Arteau, chuyên gia Pháp hướng dẫn các nội dung liên quan đến nghiệp vụ và kỹ năng thuyết minh, giới thiệu di sản, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

  1. Kinh tế du lịch.Tiềm năng du lịch của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Những thách thức và triển vọng phát triển du lịch ở Việt Nam.
  2. Di sản – Yếu tố cơ bản để phát triển du lịch. Tính xác thực của di sản trong khai thác du lịch. Mối quan hệ giữa du lịch và di sản thế giới.
  3. Kỹ năng tiếp đón du khách.Các hình thức hướng dẫn, thuyết minh.
  4. Những yêu cầu cơ bản đối với một hướng dẫn viên, thuyết minh viên.
  5. Phương pháp hướng dẫn thuyết minh trong du lịch văn hóa.
  6. 10 quy tắc chủ chốt trong nghiệp vụ hướng dẫn, thuyết minh.
  7. Mối quan hệ với du khách và giữa du khách với người dân địa phương.

Trong khóa học, các học viên cũng thường xuyên được tham gia các bài thực hành, thực địa tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đồng thời được tìm hiểu về những kinh nghiệm quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản từ một số ví dụ cụ thể của các di sản thế giới nổi tiếng tại Pháp và trên thế giới.

Từ năm 2008- 2009, với sự giúp đỡ của Ủy ban du lịch vùng Ile de France, các chuyên gia Pháp cũng đã hợp tác, hỗ trợ Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội xây dựng nội dung hồ sơ đề cử di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội, đặc biệt là Kế hoạch quản lý du lịch của khu di sản.

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button