Đẩy nhanh dự án Công viên Hoàng thành Thăng Long

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho phép UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu, ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long.

Việc triển khai quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng Công viên lịch sử văn hóa tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội đã được Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 191-TB/TW ngày 10/10/2008. Trong đó Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long cần được thực hiện hoàn thành, đồng bộ với việc xây dựng công trình Nhà Quốc hội, tạo cảnh quan hài hòa trong khu vực.

congviehoangthanh

Dự án Công viên Hoàng thành Thăng Long

Để đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ về Dự án công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội; ban hành và phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội sau khi Quy hoạch chi tiết được duyệt.

Đồng thời UBND thành phố Hà Nội khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình xây dựng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, 18 Hoàng Diệu.

Đối với tuyến đường nội bộ phía Bắc và Đông công trình Nhà quốc hội, Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư – Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bàn giao mặt bằng tuyến đường nội bộ trên. UBND thành phố Hà Nội bố trí mặt bằng tại khu di tích Thành cổ Hà Nội để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam di chuyển toàn bộ di vật của Khu di tích đã khai quật tại 18 Hoàng Diệu, tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học.

Phó Thủ tướng đồng ý chuyển giao hạng mục đầu tư xây dựng tuyến đường phía Bắc và phía Đông công trình Nhà Quốc hội sang Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ 18 Hoàng Diệu do UBND thành phố Hà Nội chủ quản đầu tư. UBND thành phố Hà Nội quyết định và chịu trách nhiệm thực hiện Dự án này, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với tiến độ xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

Phan Hiển

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button