Hà Nội tiếp nhận Khu di tích khảo cổ học Hoàng Thành 18 Hoàng Diệu

(Chinhphu.vn) – Chiều 28/12, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã bàn giao Khu A và B thuộc Khu Di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu cho UBND Thành phố Hà Nội.

asc

Lễ bàn giao, tiếp nhận khu di tich khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long

Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và nhiều đại biểu là các nhà khoa học và đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan tham dự.

Nằm trong chỉnh thể thống nhất của Di sản Văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu là một bộ phận quan trọng của Cấm thành Thăng Long, nơi lưu giữ các tầng văn hóa chồng xếp, đan xen nhau, trải qua hàng ngàn năm lịch sử.

UBND Thành phố Hà Nội tiếp nhận toàn bộ hiện trạng và giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cổ Loa Thành Cổ quản lý

Những phát hiện của khảo cổ học về Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu được các nhà khoa học trong nước và quốc tế đánh giá cao, coi đây là những phát hiện quan trọng có giá trị hàng đầu về lịch sử văn hóa của dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của Thăng Long – Hà Nội và lòng tự hào về lịch sử dân tộc Việt Nam.

Việc bàn giao Khu A – B Khu di tích khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu là một trong những nội dung thực hiện Luật Di sản văn hóa và cam kết của Chính phủ với những khuyến cáo của Hội đồng Quốc tế các di tích và di chỉ (ICOMOS); thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cam kết của UBND Thành phố Hà Nội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Theo Kế hoạch, công tác bàn giao, tiếp nhận được chia làm 2 giai đoạn; giai đoạn 1 (từ 1/11/2011 đến 31/12/2011); giai đoạn 2, sau khi bàn giao, tiếp nhận (từ tháng 1/2012 đến 31/12/2012 và các năm tiếp theo).

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định, để công tác bàn giao, tiếp nhận Khu di tích Khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long đảm bảo các yêu cầu: thực hiện theo các quy định của Luật Di sản Văn hóa, các quy định hiện hành, không ảnh hưởng đến di sản; giới thiệu được giá trị lịch sử, văn hóa của Khu di sản với khách tham quan trong nước và quốc tế, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; đảm bảo đúng thời gian cam kết của Chính phủ với Hội đồng quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS) cũng như đảm bảo sự kế thừa liên tục, không ảnh hưởng đến sự an toàn của di sản, UBND Thành phố và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội và các cơ quan chức năng tiến hành công tác khảo sát thực tế, kiểm kê chi tiết, phân loại, lập danh mục hiện vật, hồ sơ tài liệu di tích, di vật, cơ sở vật chất và lập Biên bản bàn giao chi tiết giữa hai bên.

Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội giao chịu trách nhiệm quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích Khu A – B theo đúng các quy định của Nhà nước, Luật di sản văn hóa và các công ước, hiến chương quốc tế về di sản sau khi tiếp nhận toàn bộ hiện trạng di tích Khu A- B của khu di tích khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu.

Sau khi tiến hành bàn giao Khu A – B, công việc nghiên cứu, bảo tồn tổng thể khu di tích sẽ tiếp tục tiến hành với sự tập trung nguồn lực, chuyên gia và thời gian lâu dài. Do vậy, Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu thuộc Viện phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hà Nội, với Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa Thành Cổ – Hà Nội, cơ quan quản lý bảo tồn khu di sản trong công tác nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản, bảo đảm sự kế thừa liên tục, không gây ra những xáo trộn ảnh hưởng đến sự an toàn của di sản.

Việt Hà

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button