Vai trò của cơ quan Tổng hành dinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

Ngày14/4/2015, tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Hội thảo “ Vai trò của cơ quan Tổng hành dinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975”. Hội thảo do Hội khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp với Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Khả Phiêu – nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, đồng chí trung tướng Nguyễn Quốc Khánh – phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Sơn – Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, thành viên Hội đồng tư vấn, đại diện các cơ quan, viện nghiên cứu, các bảo tàng trung ương và thành phố, văn phòng UNESCO tại Hà Nội, đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh binh chủng công binh, Bộ tư lệnh thông tin liên lạc, Bộ tư lệnh thủ đô, Ban tổng kết lịch sử – Bộ quốc phòng và các cụ các bác là nhân chứng lịch sử, những người đã có quá trình công tác, gắn bó lâu năm với Tổng hành dinh, khu A sở chỉ huy Bộ quốc phòng.

Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long có bề dầy lịch sử hơn 1000 năm, trải dài suốt từ thời vua Lý Thái Tổ đến thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Các di tích cách mạng trong khu di sản có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc giáo dục truyền thống cho nhân dân và thế hệ trẻ. Tiêu biểu là Nhà và Hầm D67, nằm ngay khu vực trung tâm nền điện Kính Thiên, là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, gắn với các mốc son của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của quân và dân ta.

Hội thảo đã nhận được 30 bài tham luận, tập trung vào ba vấn đề chính sau:

Thứ nhất, vị trí vai trò của Tổng hành dinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tổng hành dinh trong Thành cổ là trung tâm đầu não, nơi đề ra những chủ trương, quyết định, kế hoạch chiến lược, chỉ thị quan trọng, đúng thời điểm, thời cơ để quân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi.

Thứ hai, quá trình thiết kế xây dựng và hoạt động của cơ quan tổng hành dinh, đặc biệt là quá trình xây dựng công trình Nhà và Hầm D67, Hầm chỉ huy Cục tác chiến.

Thứ ba,vấn đề bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, cách mạng tại khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã tập trung làm sáng rõ thêm giá trị to lớn mang tầm vóc thời đại của công cuộc giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, khẳng  định và làm sáng rõ hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn về sự chỉ lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ tổng tư lệnh, Bộ tổng tham mưu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hội thảo cũng đưa ra những định hướng quan trọng để từng bước bảo tồn phát huy giá trị các di tích cách mạng một cách hài hòa trong chỉnh thể thống nhất khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Nhân dịp này Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội cũng trưng bày một số tài liệu, hiện vật là kỷ vật của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đã từng gắn bó với Tổng hành dinh – Khu A Bộ Quốc phòng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Việc tôn vinh các di tích cách mạng trong khu di sản Hoàng Thành Thăng Long góp phần giáo dục truyền thống văn hiến anh hùng của Thăng Long – Hà Nội, nâng cao lòng tự hào và ý chí độc lập tự cường của dân tộc trong thời đại mới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

tonghanhdinh01

tonghanhdinh02

tonghanhdinh03

tonghanhdinh04

tonghanhdinh05

tonghanhdinh06

Kim Yến
Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button