Làm sáng tỏ giá trị cốt lõi của lịch sử và sự phát triển Thăng Long-Hà Nội

Khoảng 300 đại biểu sẽ tham dự Hội thảo khoa học “Thủ đô Hà Nội: Truyền thống, nguồn lực và định hướng phát triển” dự kiến được tổ chức vào ngày 17/8 tại Bảo tàng Hà Nội để thiết thực chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

van-mieu

Ảnh minh họa

Hội thảo là dịp quan trọng để các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý của Hà Nội cùng trao đổi, luận bàn và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi của lịch sử Thăng Long – Hà Nội, đặc biệt là 70 năm xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội (1945 – 2015).

Đặc biệt, Hội thảo sẽ xác định các nguồn lực phát triển Thủ đô nhất là phát triển đô thị và các nguồn lực đó được khai thác, sử sụng như thế nào trong công cuộc xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện nay. Qua đó, góp phần làm rõ hơn những thế mạnh, tiềm năng để phát triển và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những giá trị của Thăng Long – Hà Nội, hướng tới xây dựng chiến lược phát triển bền vững Thủ đô trong bối cảnh một thế giới đang đổi thay nhanh chóng và trong yêu cầu phải tăng tốc và về đích sớm của Hà Nội những năm cuối thập kỷ thứ 2 của thế kỷ này.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự sẽ phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP Hà Nội trong 70 năm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trên cơ sở Hội thảo, góp phần làm rõ và bổ sung vào báo cáo chính trình Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI những vấn đề quan trọng trong định hướng phát triển của TP trong thời gian tới.

Hội thảo tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính: Lịch sử – văn hóa hình thành và phát triển của Thăng Long – Hà Nội gồm các nội dung như Thăng Long – Hà Nội đô thị Việt Nam cổ truyền; Thủ đô Hà Nội thời cận đại, Cách mang tháng Tám 1945, những bài học kinh nghiệp cho hiện tại; Thủ đô Hà Nội từ năm 1946 đến nay; vị thế của Thủ đô đối với cả nước; đặc trưng và bài học phát triển của đô thị Thăng Long – Hà Nội.

Nhóm chủ đề nguồn lực phát triển Thủ đô Hà Nội tập trung vào nguồn lực đất đai, tự nhiên, tài nguyên môi trường; nguồn lực con người, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, khai thác nguồn tài nguyên nhân văn; nguồn lực kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa tăng tốc và phát triển, về đích sớm với sự phát triển bền vững.

Chủ đề định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội tập trung vào quy hoạch, xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; xây dựng nông thôn mới gắn với tăng tốc đô thị hóa ở nông thôn ngoại thành Hà Nội; tổ chức, quản lý các đô thị Việt Nam với Thủ đô Hà Nội; tổ chức, quản lý Thủ đô một số nước và kinh nghiệm cho Thủ đô Hà Nội; Thủ đô Hà Nội – mối quan hệ với các vùng Thủ đô.

Với phương thức trao đổi thẳng thắn, khách quan và cầu thị, Hội thảo sẽ là một ngày hội trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu về Hà Nội, từ đó sẽ có những tác động tích cực, góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong công cuộc đổi mới.

Gia Huy (chinhphu.vn)

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button