Các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và ngày Quốc tế Lao động 1-5 tại Hoàng thành Thăng Long

  • Triển lãm “Mùa xuân 1975: Từ Tổng Hành Dinh đến Dinh Độc Lập” (tại Di tích cách mạng Nhà D67).
  • Triển lãm “Nghi thức ban thưởng trong kỳ thi Đình thời Lê tại Hoàng thành Thăng Long”: tại nền điện Kính Thiên.
  • Thời gian: Từ ngày 25/4/2019 đến ngày 31/5/2019.
  • Biểu diễn múa rối nước: Ngày 30/4 và 1/5/2019, mỗi ngày diễn hai suất vào 10h00 và 15h00.

Nhân dịp này, khu di sn còn b trí nhiu khu vc vui chơi, tương tác và m ca phòng khám phá “Em làm nhà kho c” đ phc v các em thiếu nhi:

  • Trải nghiệm làm “Trạng nguyên nhí” và các hoạt động thi cử xưa kia tại Nhà N33.
  • Trải nghiệm làm “Nhà Khảo cổ nhí” tại di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button