Tọa đàm khoa học: “Nghiên cứu tổ chức Lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa”

Ngày 3/10/2019 tại Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra buổi Tọa đàm khoa học: Nghiên cứu tổ chức Lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa”. Tọa đàm nhằm trao đổi để đưa ra những định hướng về cách thức tổ chức lễ kỷ niệm và lễ hội thường niên tại Cổ Loa, nơi cách đây 1080 năm Ngô Quyền đã chọn làm nơi xưng Vương, định đô, lập nên triều Ngô kết thúc hơn 1000 năm chịu ách đô hộ của phương Bắc.

Tới dự Tọa đàm có đại biểu đại diện các cơ quan của Thành phố Hà Nội, các Viện Nghiên cứu, các cơ quan quản lý di sản, nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực: Lịch sử, Văn hóa dân gian, Văn hóa phi vật thể, Khảo cổ, Hội đồng Ngô tộc Việt Nam…

Nội dung Tọa đàm tập trung vào 3 chủ đề chính:

  1. Định hướng xây dựng cách thức thực hành nghi lễ phụng thờ Ngô Quyền;
  2. Phần lễ trong lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa;
  3. Phần hội trong lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa.

Tại buổi Tọa đàm, tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý di sản từ Viện Nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã được trình bày, gợi lên một số ý kiến về việc tổ chức lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa, trong đó có việc đề xuất hình thức, quy mô tổ chức lễ hội, sự  cần thiết trong việc xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại Cổ Loa.

Kết quả của Tọa đàm khoa học Nghiên cứu tổ chức Lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa” là cơ sở khoa học xây dựng quy mô và hình thức tổ chức lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa. Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu thêm về quy mô, hình thức, thời gian tổ chức lễ hội. Trước mắt, cần báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố để tập trung nghiên cứu và sớm xây dựng Đền thờ Ngô Quyền tại Cổ Loa.

Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button