“Thần tốc – Táo bạo – Bất ngờ – Chắc thắng”

Đây là mệnh lệnh, tinh thần từ Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam (Nhà D67) truyền tới các mặt trận cho nhiệm vụ giải phóng miền Nam vào đầu năm 1975. Tinh thần đó được khởi nguồn từ chiến thắng giải phóng Phước Long (6/1/1975) và trở thành cao trào trong tháng 3/1975, với những thắng lợi liên tiếp của chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, Trị Thiên – Huế, Đà Nẵng.

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button