Kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng chí Lê Khả Phiêu

Đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư của Đảng đã từ trần ngày 7-8-2020 tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi.

Đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong Quân đội, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 (Khóa VIII); là đại biểu Quốc hội Khóa X.Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (12/1997 – 4/2001), đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa, đồng chí luôn dành tình cảm cho quê hương, làng xóm, bạn bè; Là vị tướng trưởng thành trong gian khổ, kinh qua nhiều chiến trường ác liệt, đồng chí luôn giữ vững tinh thần chiến đấu, hy sinh, yêu thương đồng đội, đồng chí.

Khi nghỉ hưu, trở về với đời thường, đồng chí vẫn giữ vững phẩm chất giản dị của người lính, sống gần gũi, chân tình, giàu tình cảm.

Lúc sinh thời, đồng chí đã nhiều lần đến thăm khu di sản Hoàng thành Thăng Long, tham dự nhiều hội nghị, hội thảo quan trọng; động viên, khích lệ toàn thể cán bộ Trung tâm trong công cuộc nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản quý giá của cha ông để lại, đặc biệt là những di tích cách mạng của thời đại Hồ Chí Minh.

Nhớ mãi hình ảnh của đồng chí Nguyên Tổng Bí thư tại Hoàng thành Thăng Long.

Những hình ảnh đồng chí Lê Khả Phiêu thăm Căn hầm chỉ huy Tác chiến (T1) trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long, năm 2012:

Những hình ảnh đồng chí Lê Khả Phiêu tham dự và phát biểu tại Hội thảo Khoa học “ Vai trò của cơ quan Tổng hành dinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975”, năm 2015:

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button