Tôn vinh, quảng bá các giá trị, sản phẩm văn hóa tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội

(HNMO) – Sáng 21-3, trong khuôn khổ Hội thảo Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, Ban tổ chức ra mắt không gian trưng bày các giá trị, sản phẩm văn hóa tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tới dự lễ ra mắt và tham quan không gian trưng bày.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tham quan các gian trưng bày.

Trưng bày nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội, được chia thành các không gian nhỏ, với nhiều chủ đề riêng biệt. Đó là không gian văn hóa của 6 làng nghề tiêu biểu, gồm: Gốm Bát Tràng, khảm trai Chuyên Ngọ, nón Chuông, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh, lụa Vạn Phúc, với các sản phẩm thủ công tinh xảo, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa từ tri thức văn hóa dân gian.

Không gian trưng bày sách, với trên 200 tư liệu được tuyển chọn cho 2 nội dung chính, gồm: Quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam và văn hóa Thăng Long – Hà Nội, giá trị tinh thần, nguồn lực phát triển Thủ đô, giới thiệu quan điểm về xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội – nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh phát triển Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tham quan các gian trưng bày.

Ở mảng di tích lịch sử – văn hóa, Ban tổ chức giới thiệu các giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long trong suốt chiều dài lịch sử. Không gian giới thiệu các hình ảnh tư liệu, hiện vật theo hai chủ đề chính: Các di tích còn trên mặt đất như Cột cờ Hà Nội, Đoan Môn, thềm Điện Kính Thiên và một số hiện vật tiêu biểu được khai quật tại khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu; các hoạt động, nghi thức lễ hội được bảo tồn, phát huy đến ngày hôm nay tại khu di sản.

Cũng tại đây, còn có không gian trưng bày giới thiệu về khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, theo hai nội dung là các sản phẩm ứng dụng công nghệ 4.0 đang triển khai tại khu di tích và các sản phẩm lưu niệm đang phục vụ du khách để tham quan, trải nghiệm; không gian trưng bày và trình diễn mô hình mô phỏng nỏ thần liên châu của An Dương Vương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các đại biểu tham quan các gian trưng bày.

Các hoạt động trưng bày, triển lãm tại hội thảo nhằm tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, góp phần cung cấp tài liệu cho các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… có thêm các góc nhìn đa chiều để đưa ra những ý kiến tâm huyết, đóng góp hiệu quả, đề xuất chính sách giải pháp mang tính sáng tạo, đổi mới trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một số hình ảnh tại trưng bày:

Trình diễn mô hình mô phỏng nỏ thần liên châu của An Dương Vương.

Không gian trưng bày sách, với trên 200 tư liệu được tuyển chọn.

Không gian trưng bày giới thiệu về khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Giới thiệu các giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long

Không gian văn hóa của 6 làng nghề tiêu biểu

http://www.hanoimoi.com.vn/

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button