Đại hội Công đoàn Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội lần thứ IV

Sáng ngày 30/3/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội (Trung tâm) tổ chức đại hội đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố, Về phía Trung tâm có đồng chí Nguyễn Thanh Quang Bí thư đảng ủy, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí phó giám đốc Trung tâm và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Trung tâm đã duy trì, đẩy mạnh phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt nội dung và chương trình công tác đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, chú trọng; vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động được nâng cao. Các phong trào thi đua được phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hưởng ứng nhiệt tình. Thông qua các hoạt động, đoàn viên Công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao, giữ vững danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Công đoàn Trung tâm đã chủ động tham mưu với Thủ trưởng cơ quan quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Các hoạt động xã hội chăm lo cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách được Công đoàn Trung tâm quan tâm, thực hiện tốt.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Nguyễn Thanh Quang giám đốc Trung tâm đã nhấn mạnh và gợi mở một số nội dung mà Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm cần làm tốt trong thời gian tới như: Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công dân và truyền thống cách mạng của dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong phong trào cán bộ, công chức và hoạt động Công đoàn cơ quan Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, thành công của Đại hội là khởi đầu quan trọng của nhiệm kỳ mới. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố tin tưởng rằng Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ là một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, góp phần xây dựng Công đoàn cơ quan trở thành điểm sáng trong hoạt động của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 đồng chí, bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đề ra mục tiêu nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp, xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Ban biên tập

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button