Một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội năm 2012

Trong năm 2012,  cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên bảo quản, tu bổ khu di tích, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội sẽ đặt nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác tiếp nhận bàn giao, thực hiện công tác nhất thể hóa quản lý khu di sản Hoàng thành Thăng Long theo cam kết của Chính phủ; triển khai công tác nghiên cứu hoàn trả không gian Điện Kính Thiên, nghiên cứu phục dựng lễ hội đèn Quảng chiếu; Hoàn thành hai quy hoạch bảo tồn tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích Cổ Loa và khu di tích Thành cổ Hà Nội.

Năm 2011, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã xây dựng được đề án nâng cao mô hình tổ chức bộ máy của Trung tâm; hoàn thành công tác bàn giao tiếp nhận Khu A- B (Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu); mở rộng nghiên cứu khai quật khảo cổ học tại Thành cổ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, phát huy giá trị di sản; Mở rộng hợp tác quốc tế; Tổ chức nhiều cuộc hội thảo chuyên đề và đón tiếp, phục vụ  khách tham quan…

hoangthanh2

Hoàng thành Thăng Long

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button