Thông báo: Tạm thời đóng cửa nhà trưng bày hiện vật “Thăng Long – Hà Nội, lịch sử nghìn năm từ lòng đất”

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội trân trọng thông báo, từ ngày 23/5/2017 đến 10/6/2017, nhà trưng bày hiện vật “Thăng Long – Hà Nội, lịch sử nghìn năm từ lòng đất” trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long tạm thời đóng cửa để di chuyển hiện vật phục vụ công tác chỉnh trang, quy hoạch.

anh-ht-nha-n16-ct17-cuc-tac-chien-nam-2011-1Nhà trưng bày hiện vật “Thăng Long – Hà Nội, lịch sử nghìn năm từ lòng đất” trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button