Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Sáng 9/2/2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước nhân dịp khai Xuân tại Điện Kính Thiên – khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Đại biểu Trung ương tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội.

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Trong không khí linh thiêng tại Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với đất nước; cầu cho quốc thái dân an, đất nước ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo nguyện quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long – Hà Nội, những giá trị di sản quý báu của dân tộc; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thăm hỏi và chúc tết các cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hoàng thành Thăng Long là nơi ghi dấu lịch sử ngàn năm, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, nhân viên Khu di tích tích cực tuyên truyền, làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long, góp phần dựng xây Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button